ACTIVITATS EXTRAESCOLARS DE PATINATGE PER A COL.LEGIS

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS PER A COL.LEGIS

Patinar és un esport que augmenta la coordinació, l’equilibri, el sentit espacial i els reflexos, i per això a l’Escola Oficial de Patinatge Inline considerem que aprendre a primerenca edat contribueix molt positivament al desenvolupament motriu dels nens.

Per això oferim classes a les escoles de primària i secundària que poden realitzar:
de manera puntual, en forma de jornada teòrico-pràctica en les nostres pistes cobertes o a les pròpies instal.lacions del col.legi
de manera periòdica, una o més vegades per setmana, en aquest cas ens desplacem fins al centre que requereix els nostres serveis per a major comoditat dels seus alumnes.

No cal dir que, com tots els esports, patinar requereix pràctica i el veritablement recomanable és un aprenentatge continuat.

Contacta amb nosaltres per obtenir informació més detallada.