CLASSES DE DESCENS EN PATINS

Classes de Descens Downhill

Un dels problemes amb què es troba el patinador novell, es el d’afrontar una baixada en patins. Es per això, que realitzem de manera periòdica, classes de patinatge especialment enfocades a afrontar amb seguretat qualsevol baixada o pendent en patins.

Així mateix, realitzem classes de descens en patins per a patinadors més experts explicant totes les tècniques i fórmules per baixar un pendent amb la màxima eficiència i seguretat possibles. Aquestes classes estan incloses dintre del temari al llarg de tot el curs.