Publicació dels companys de Vipicclub sobre l'Escola Oficial de Patinatge Inline: gràcies! :)