Sobre patinar a la ciutat, l'Escola i el Sant Antoni Patina